www.plusestenvous.be

Employee Engagement

Tevredenheidsenquêtes zijn niet langer aan de orde van de dag, organisaties willen vandaag weten hoe geëngageerd hun medewerkers zijn . Geëngageerde medewerkers zijn erg betrokken en creëren een stimulerende sfeer in de organisatie. Ze steken spontaan een tandje bij en teamwork wordt makkelijker. Uit diverse onderzoeken blijkt dat geëngageerde medewerkers aantoonbaar bijdragen tot het succes van de gehele organisatie. Engagement van medewerkers is meetbaar.

Onderzoekers bekeken wat employee engagement precies inhoudt, en wat het impact ervan is op de 'harde' resultaten van de organisatie. De resultaten liegen er niet om. Er is een sterke correlatie tussen engagement van medewerkers en de bedrijfsresultaten (uitgedrukt in winst, omzet, of productiviteit). 

Hoe meer geëngageerde medewerkers, hoe beter de resultaten.


Hoe kunnen wij u helpen ?
 • PLUS EST EN VOUS Engagement Survey:
  > duidelijk in kaart brengen van het huidige engagement in uw organisatie incl. de factoren die daartoe leiden
   
 • ENGAGING² Leadership Assessment:
  > in beeld brengen van de leiderschapskwaliteiten die een impact hebben op employee engagement bij de rechtstreeks leidinggevenden: zij bepalen nl. voor een groot deel hoe goed medewerkers zich voelen op het werk, en hoe goed ze met hun talenten en energie kunnen en willen omspringen
   
 • Beleidsadvies over employee engagement:
  > na een analyse werken wij een voorstel uit op maat zodat u structureel het engagement in uw organisatie kunt verhogen (workshops, HR-instrumenten, coaching, ...) 

Contacteer Veronique Michiels voor een verkennend gesprek en ontdek onze aanpak.

 

 

Bookmark and ShareWat is employee engagement

PLUS EST EN VOUS definieert employee engagement aan de hand van 7 kenmerken.

Waarom is engagement zo belangrijk

Recent onderzoek geeft een aantal redenen.

Verbindend leiderschap

... of ENGAGING Leadership: welk leiderschapsgedrag creëert of ondersteunt engagement van medewerkers?

ENGAGING Leadership Assessment

Check wat u als leider kan doen om engagement bij medewerkers te creëren of te vergroten.

Employee Engagement meten

image Employee engagement kun je meten. Met de PLUS EST EN VOUS Employee Engagement Survey krijgt u inzicht in de vier niveaus van engagement bij uw medewerkers, en in de factoren die uw scores kunnen verbeteren.

Lessen uit de praktijk

image
Veronique Michiels begeleidde verschillende organisaties bij het bepalen en implementeren van een gericht employee engagement beleid. Een praktijkgetuigenis.


©Copyright - PLUS EST EN VOUS - 2018